Presentaties ‘Wat kan de bodemsector leren van de watersector?’ 30 november 2023 (Utrecht)

Op 30 november jl. vond er een een bijeenkomst van de themagroep opkomende verontreinigingen plaats, met de titel ‘Wat kan de bodemsector leren van de watersector?’ in Utrecht.

Nogmaals dank aan alle sprekers!

Presentaties downloaden

Lees de tekst van de uitnodiging terug.

Presentaties Plastic in de Bodem 26 januari 2023 (Utrecht)

Op donderdag 26 januari 2023 heeft de themagroep Opkomende verontreinigingen de themabijeenkomst Plastic in de Bodem georganiseerd in Utrecht. Onderstaand kun je de presentaties downloaden. Nogmaals hartelijk dank aan alle sprekers!
Heb je nog vragen over de presentaties of wil je meer weten over deze themagroep? Stuur ons een mailtje!

Bekijk de uitnodiging met programma.

De wetgeving voor bodemonderzoek en bodemsanering in Nederland richtte zich traditioneel op een vast pakket aan stoffen. De laatste jaren is het algemene besef gegroeid dat er veel meer stoffen zijn die door de mens zijn geïntroduceerd en in ons milieu terecht zijn gekomen. Deze groep opkomende verontreinigingen zoals de lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) staat inmiddels volop in de aandacht in Nederland. De perikelen rondom PFAS hebben ervoor gezorgd dat kennis en methodes ontwikkeld zijn over het omgaan met een ‘nieuwe’ verontreiniging. Maar hoe gaat dit verder, wat hebben we geleerd en hoe pakken we dit aan bij de volgende stof? Hiervoor wordt gewerkt aan algemene methodiek voor het omgaan met niet-genormeerde stoffen. Hoe deze methodiek eruit komt te zien en wat de impact is voor ons werk is nog niet bekend.

De komende jaren staan beleidskeuzes en ontwikkelingen op het gebied van opkomende verontreinigingen volop in de belangstelling. De themagroep Opkomende verontreinigingen wil deze ontwikkelingen volgen en onze kennis als specialisten op dit gebied inzetten om de bodemketen op dit thema te verbinden en bruggen te slaan naar andere sectoren.

Meer informatie/ meedoen!
Wil je meer informatie over deze themagroep, wil je actief meedoen? Stuur ons een e-mail en wij nemen contact met je op.

Doel themagroep
• Platform bieden voor opkomende verontreinigingen in het werkveld.
• Zinvolle discussies voeren over de aanpak en kennisbehoeften van het thema.
• Invloed uitoefenen op ontwikkeling.
• Kennisuitwisseling beleid opkomende verontreinigingen in het werkveld en aanpalende sectoren.
• Agenderend zijn.

Wie/ samenstelling themagroep
• Brede mix van vertegenwoordigers vinden (drinkwaterbedrijven, waterschappen, provincies, wetenschappers, GGD’s, adviseurs, probleemhebbers).

Wat
• Bijeenkomsten organiseren
• Casussen uitwerken
• Online webinars organiseren

Kerngroep

  • Jessica Thomas / Bestuurslid BodemBreed Forum (secretaris)/ Bodemzorg

  • Daan Buijtenhuijs / Arcadis

  • Ko Hage / TTE
  • Martijn van Houten / Witteveen+Bos
  • John van Tol / Tauw

  • Elisabeth van Bentum / Provincie Zuid Holland