De vereniging BodemBreed Forum is trots op haar leden!

De vereniging BodemBreed Forum is een platform voor professionals in het werkveld van de bodem en de ondergrond. De leden van de vereniging willen graag kennis en informatie met professionals in het werkveld delen om de ontwikkeling van nieuwe kennis en het oplossen van vraagstukken te bevorderen.

De vereniging wil haar leden en het netwerk inspireren om te komen tot nieuwe vragen die doorbraken betekenen in de ontwikkeling van bodem en ondergrond in relatie tot de leefomgeving. Dat doen we onder andere door het organiseren van themabijeenkomsten.

Leden van de vereniging kunnen gratis deelnemen aan de bijeenkomsten en themagroepen. De bijeenkomsten zijn, tegen een vergoeding, ook toegankelijk voor niet-leden.

Wat krijg ik voor het lidmaatschap?

  • Netwerkfaciliteiten
  • Inhoudelijke bijeenkomsten
  • Meedoen met een themagroep of richt er zelf een op!

Wat zijn de kosten?

Het bijwonen van een themabijeenkomsten kost als niet lid van BodemBreed Forum € 150,– per persoon per themabijeenkomst.

Aanmelden

Heb je interesse in het lidmaatschap van BodemBreed Forum? Stuur ons een e-mail en wij nemen contact met je op. Je ontvangt het aanmeldformulier per e-mail. Indien je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen heeft en/of opmerkingen dan kun je contact opnemen met Arno Schreurs/ secretaris (info@bodembreedforum.nl). De statuten en het huishoudelijk reglement kun je rechts downloaden.

Even de leden voorstellen…

De leden van BodemBreed Forum bestaan uit een diverse mix van partijen zoals adviesbureaus, aannemers, gemeenten, zelfstandige professionals en kennisinstituten. Samen hebben we emotionele betrokkenheid voor de bodem en ondergrond en delen we de passie voor de bodem en ondergrond en het belang hiervan in relatie tot de leefomgeving.

De leden aan het woord

De bodem is de basis onder ons bestaan en heeft ons veel te bieden. Maar er is ook nog veel te ontdekken. BodemBreed Forum is bij uitstek het platform om onze ervaringen uit te wisselen en invulling te geven aan de onderzoeksvraagstukken gericht op een duurzame toekomst van en mét onze ondergrond. En die toekomst bepalen we samen.
Hans Slenders, Arcadis Nederland
Groundwater Technology innoveert al meer dan 27 jaar de manier waarop we in Nederland en daar buiten omgaan met onze bodem. Duurzaam gebruik van de bodem vraagt om slimme aanpak zodat de bodem daarvoor geschikt wordt, is en blijft. Groundwater Technology realiseert slimme oplossingen; als lid van BodemBreed Forum blijven wij betrokken bij het innoveren van zowel beleid als techniek.
Tauw is intensief betrokken geweest bij de oprichting van BodemBreed Forum vanuit de overtuiging dat Bodem- en ondergrond vraagstukken, kennisontwikkeling, innovatie en kennisdeling belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van dit mooie vakgebied. BodemBreed Forum is hiervoor het geschikte platform.
Martin Doeswijk, Tauw BV