De vereniging BodemBreed Forum is trots op haar leden!

De vereniging BodemBreed Forum is een platform voor professionals in het werkveld van de bodem en de ondergrond. De leden van de vereniging willen graag kennis en informatie met professionals in het werkveld delen om de ontwikkeling van nieuwe kennis en het oplossen van vraagstukken te bevorderen.

De vereniging wil haar leden en het netwerk inspireren om te komen tot nieuwe vragen die doorbraken betekenen in de ontwikkeling van bodem en ondergrond in relatie tot de leefomgeving. Dat doen we onder andere door het organiseren van themabijeenkomsten.

Leden van de vereniging kunnen gratis deelnemen aan de bijeenkomsten en themagroepen. De bijeenkomsten zijn, tegen een vergoeding, ook toegankelijk voor niet-leden.

Wat krijg ik voor het lidmaatschap?

  • Netwerkfaciliteiten
  • Inhoudelijke bijeenkomsten
  • Meedoen met een themagroep of richt er zelf een op!

Wat zijn de kosten?

Aanmelden

Heb je interesse in het lidmaatschap van BodemBreed Forum? Stuur ons een e-mail en wij nemen contact met je op. Je ontvangt het aanmeldformulier per e-mail. Indien je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen heeft en/of opmerkingen dan kun je contact opnemen met Jessica Thomas/ secretaris (06 29 06 19 63). De statuten en het huishoudelijk reglement kun je rechts downloaden.

Even de leden voorstellen…

De leden van BodemBreed Forum bestaan uit een diverse mix van partijen zoals adviesbureaus, aannemers, gemeenten, zelfstandige professionals en kennisinstituten. Samen hebben we emotionele betrokkenheid voor de bodem en ondergrond en delen we de passie voor de bodem en ondergrond en het belang hiervan in relatie tot de leefomgeving.

De leden aan het woord

Tauw is intensief betrokken geweest bij de oprichting van BodemBreed Forum vanuit de overtuiging dat Bodem- en ondergrond vraagstukken, kennisontwikkeling, innovatie en kennisdeling belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van dit mooie vakgebied. BodemBreed Forum is hiervoor het geschikte platform.
Martin Doeswijk, Tauw BV
Groundwater Technology innoveert al meer dan 27 jaar de manier waarop we in Nederland en daar buiten omgaan met onze bodem. Duurzaam gebruik van de bodem vraagt om slimme aanpak zodat de bodem daarvoor geschikt wordt, is en blijft. Groundwater Technology realiseert slimme oplossingen; als lid van BodemBreed Forum blijven wij betrokken bij het innoveren van zowel beleid als techniek.
Heijmans is altijd betrokken geweest bij de ontwikkeling van bodemkennis. En wij willen dat blijven doen. BodemBreed Forum is een prima forum om in te participeren zodat we kunnen meedenken en kennis ontwikkelen.
BodemBreed Forum is een ontmoetingsplek die we hard nodig hebben om elkaar te kunnen blijven ontmoeten en triggeren in ons streven om de ondergrond te begrijpen en duurzaam te beheren.
De bodem speelt vrijwel altijd een rol bij onze infra- en bouwprojecten, of het nu gaat om verontreiniging, grondwater, geotechniek of de winning van zand en klei. Voor onze projecten zijn we altijd op zoek naar nieuwe kennis en nieuwe toepassingen. Het BodemBreed Forum is ideaal voor het delen van ervaringen en het opdoen van inspiratie.
Gerald Bockting, LievenseCSO
De bodem is de basis onder ons bestaan en heeft ons veel te bieden. Maar er is ook nog veel te ontdekken. BodemBreed Forum is bij uitstek het platform om onze ervaringen uit te wisselen en invulling te geven aan de onderzoeksvraagstukken gericht op een duurzame toekomst van en mét onze ondergrond. En die toekomst bepalen we samen.
Hans Slenders, Arcadis Nederland
Als zelfstandig bodem professional werk ik aan thema’s als geothermie, gebiedsgericht grondwaterbeheer en afbouw van IBC nazorg. Mij spreekt de mogelijkheid om deel te nemen aan themagroepen van BodemBreed Forum erg aan. Daarmee vergroot je je netwerk en kun je daar, waar jouw expertise ligt, helpen de kennis verder uit te bouwen. Ik zoek de verbinding en het gemeenschappelijk belang waarbij het resultaat van het project duurzaam is, zowel de menselijke als de bodem technische kant van het project.
Bart Manders, Lean Well
Het werkveld van de bodemprofessional verandert: van saneren naar duurzaam beheren. Kennisontwikkeling en innovatie blijven belangrijk. Samenwerken is daarbij niet alleen verstandig, maar ook leuk! Bodemzorg is een gespecialiseerde nazorgorganisatie en voelt zich bij de vereniging BodemBreed Forum als een vis in het water.
Jessica Thomas, Bodemzorg
De magie van de bodem blijft ons fascineren, verrassen en uitdagen.
Vanuit onze technologische kennis en ervaring willen wij een steentje bij dragen aan de duurzame aanpak van bodemvraagstukken.

Het BodemBreed forum biedt Biosoil Europe een inspirerend omgeving om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Bob Soetens, BioSoil EU