Slotdeel

De Open Bodem Index: praktische invulling in de landbouw
Jan Arie Koorevaar (Stichting Open Bodemindex)

Implementatie van vitale bodem in de praktijk: van beleid naar maatregelen in een gebied
Minke Siemensma (programma vitale bodem bij Provincie Noord-Brabant)

Impact van Europees beleid voor publieke partijen in Nederland
Paul Oude Boerrigter (Provincie Gelderland, betrokken bij decentrale impactanalyse EU-Bodemmonitoringsrichtlijn voor IPO, VNG en UvW)

Het Europese beleidskader voor bodemgezondheid: de EU-Green Deal, EU-Bodemstrategie en EU-Bodemmonitoringsrichtlijn
Bavo Peeters (Europese Commissie, auteur van de EU-Bodemmonitoringsrichtlijn)

Welkom door Henri Schouten (voorzitter BodemBreed Forum) en Henriëtte Korpershoek (Havenbedrijf Rotterdam)

Graven en saneren onder de Omgevingswet

Grondwaterverontreiniging onder de Omgevingswet in de provincie Utrecht