Met de komst van de nieuwe Omgevingswet gaan de regels en het beleid voor grondwatersanering en grondwaterkwaliteitsbeheer veranderen. Wat betekent dit voor de praktijk? De druk om beleid te maken voor de ondergrond neemt toe bij gemeenten. Behalve de veranderende regels zijn ook zaken als de energietransitie en de ‘nieuwe stoffenproblematiek’ actueel. De  zorgwekkende stoffen, die onze potentiële drinkwatervoorraad in grond- en oppervlaktewater bedreigen vragen om een aanpak.

De themagroep Grondwater heeft de kick off bijeenkomst gehad op 3 december 2020 met een diversiteit van deelnemers. Heb je ook interesse in deze themagroep? Laat het ons weten!

Doel themagroep Grondwater

 • Platform bieden voor grondwater.
 • Wat wil je bereiken met de themagroep?
 • Zinvolle discussies voeren over het thema.
 • Invloed uitoefenen op ontwikkeling grondwaterbeleid.
 • Invloed uitoefenen op de BV Nederland!
 • Kennisuitwisseling beleid grondwater.
 • Agenderend zijn.

Wie/ samenstelling themagroep

 • Brede mix van vertegenwoordigers vinden (drinkwaterbedrijven, waterschappen, provincies, wetenschappers, adviseurs, probleemhebbers).

Wat

 • Bijeenkomsten organiseren
 • Casussen uitwerken
 • Online webinars organiseren

Kerngroep

Bijeenkomst ‘Grondwater in de Omgevingswet’ – 17 september 2020

Op 17 september 2020 heeft BodemBreed Forum ‘Grondwater in de Omgevingswet’ georganiseerd. Met de komst van de nieuwe omgevingswet gaan de regels en het beleid voor grondwatersanering en grondwaterkwaliteitsbeheer veranderen. Wat betekent dit voor ons in de praktijk? We hebben dit onderwerp samen uitgediept met  de inbreng van een aantal provincies. Onderstaand een link naar de presentaties en de opnames op YouTube.

Inleiding door Peter Rood

Presentatie Frank Swartjes/ RIVM

Presentatie Sterre van der Zee/ Prov Utrecht

Paneldiscussie