Presentaties themabijeenkomst ‘de tijd staat niet stil, grondwater ook niet’ – 15 september 2022 (Utrecht)

Met de werkgroep innovatieve technieken organiseerden we een themamiddag over monitoring van grondwater en de dynamiek:
De tijd staat niet stil, grondwater ook niet.

Verschillende technieken voor het meten van grondwaterstroming en een breed gamma aan verontreinigingen kwamen aan bod. Hoe bouw je een gebiedsbeheer uit en overtuig je bevoegde gezagen van nieuwe technieken of overtuigen zij jou?

Er werden ervaringen uitgewisseld, mooie resultaten, de meerwaarde, maar ook beperkingen en openstaande vragen werden open gedeeld.

Het enthousiasme van sprekers en publiek was voelbaar. Zodanig dat gesolliciteerd werd om actief deel te nemen aan de themagroep Innovatieve Technieken van BodemBreed Forum.

Nogmaals dank aan alle sprekers!

Presentaties downloaden

Lees de tekst van de uitnodiging terug.

Themagroep Innovatieve Technieken