Het traditionele werkveld van bodemonderzoek en bodemsanering werkt met protocollen, vaste methoden en analyses. Desondanks worden er al jaren nieuwe technieken en methodes ontwikkelt om anders, innovatief, bodemonderzoek uit te voeren. Er zijn veel voorbeelden van nieuwe technieken met sensoren, DNA enz. die toch nog niet algemeen bekend zijn of worden geaccepteerd. En dan hebben we het nog niet eens over de ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie, AR/VR en robotica in onze maatschappij, gaat het bodemwerkveld hier wel voldoende in mee? Het duiden van de onderzoeksresultaten van nieuwe technieken en daarmee acceptatie krijgen van bevoegde gezagen staat op de agenda van deze themagroep. Ook dataverwerking en datapresentatie zijn onderdelen van bodemonderzoek waar innovatie mogelijk is. We zijn op zoek naar succesvoorbeelden, lessons learned en creatieve idee├źn.

Meer informatie/ meedoen!
Wil je meer informatie over deze themagroep, wil je actief meedoen? Stuur ons een e-mail en wij nemen contact met je op.

Doel themagroep

  • Platform bieden voor innovatieve technieken.
  • Zinvolle discussies voeren over het thema.
  • Invloed uitoefenen op ontwikkeling innovatieve technieken.
  • Kennisuitwisseling beleid innovatieve technieken.
  • Agenderend zijn.

Wie/ samenstelling themagroep

  • Brede mix van vertegenwoordigers vinden (drinkwaterbedrijven, waterschappen, provincies, wetenschappers, adviseurs, probleemhebbers).

Wat

  • Bijeenkomsten organiseren
  • Casussen uitwerken
  • Online webinars organiseren

Kerngroep