Het traditionele werkveld van bodemonderzoek en bodemsanering werkt met protocollen, vaste methoden en analyses. Door de toenemende aandacht voor ZZS en andere opkomende stoffen wordt langzamerhand duidelijk dat niet alle stoffen met reguliere onderzoekstechnieken onderzocht kunnen worden. Gelukkig zijn er diverse nieuwe kansrijke technieken die onderzoek naar nieuwe verontreinigingen mogelijk maken. Ook het afronden van IBC-locaties vraagt soms om nieuwe inzichten in het gedrag van verontreinigingen in de bodem. Juist door het gedrag van de verontreiniging te begrijpen, kunnen risico’s beter in kaart worden gebracht en kunnen saneringen doelgericht uitgevoerd worden. Daarnaast zie je in de nieuwe Omgevingswet een beweging van sectoraal naar integraal, waardoor onderzoekstechnieken die bij wateronderzoek of luchtonderzoek vrij gebruikelijk zijn ook voor bodemonderzoek in beeld komen. Tot slot, en niet onbelangrijk, nieuwe verontreinigingen vragen ook om een nieuwe aanpak. Denk maar aan de eeuwige chemicaliën, die met reguliere saneringstechnieken nagenoeg niet te verwijderen zijn uit het milieu. En denk ook aan ontwikkelingen door het toepassen van Nature Based Solutions waarbij minder ingrijpende maatregelen over een langere periode worden beheerd en beheerst. Allemaal redenen en kansen van nieuwe technieken te ontwikkelen en optimaal te willen benutten.

Het verbreden van de vakkennis over deze technieken, de presentatie en interpretatie van de resultaten en de acceptatie van de resultaten door bevoegde gezagen staan op de agenda van de themagroep. We zijn daarbij nog op zoek naar nieuwe ontwikkelingen, succesvoorbeelden en creatieve ideeën.

Themabijeenkomst 15 september 2022 in Utrecht

Op donderdag 15 september 2022 is er een tweede themabijeenkomst georganiseerd door de themagroep. Onderstaand de link naar de presentaties.

Themabijeenkomst 31 maart 2022 in Utrecht

Op donderdag 31 maart 2022 vond de eerste themabijeenkomst plaats, georganiseerd door de themagroep. Onderstaand de link naar de presentaties en korte terugblik.

Meer informatie/ meedoen!

Wil je meer informatie over deze themagroep, wil je actief meedoen? Stuur ons een e-mail en wij nemen contact met je op.

Doel themagroep

  • Platform bieden voor innovatieve technieken
  • Vakkennis over nieuwe technieken verbreden
  • Zinvolle discussies voeren over interpretatie en presentatie onderzoeksresultaten
  • Invloed uitoefenen op ontwikkeling innovatieve technieken
  • Vergroten acceptatie bij bevoegde gezagen

Wie/ samenstelling themagroep

  • Mix van techniekaanbieders, ontwikkelaars, adviseurs, bevoegde gezagen en probleembezitters
  • maar ook: drinkwaterbedrijven, wetenschappers, instituten/universiteiten

Wat

  • Bijeenkomsten organiseren
  • Informatie (succesverhalen, ontwikkelingen) delen via sociale media/nieuwsbrief
  • Online webinars organiseren

Kerngroep