Presentaties themabijeenkomst ‘Plastic in de Bodem’ (Utrecht)

Met de werkgroep innovatieve technieken organiseerden we een themamiddag over het thema Plastics/mircoplastics in de bodem. Doel was kennis en ervaring bundelen en met elkaar de dialoog aan te gaan over dit thema.

Het programma startte met een keynote presentatie van TNO. Zij presenteerden de resultaten en adviezen uit hun recent gepubliceerde whitepaper over microplastics. Hun verhaal ging over bronnen, routes en aanwezigheid en effecten van microplastics in het milieu en oplossingsrichtingen voor reductie van microplastics. Aansluitend volgden de presentaties met voorbeelden van projecten en ontwikkelingen voor bodem en baggerspecie.

Nogmaals dank aan alle sprekers!

Presentaties downloaden

Lees de tekst van de uitnodiging terug.

Themagroep Opkomende verontreinigingen