Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Dit heeft grote gevolgen voor het werkveld bodem; het beleid verandert en daarmee ook onze dagelijkse praktijk. De Wet Bodembescherming verdwijnt en de omgang met verontreinigde grond en grondwater veranderen. Als BodemBreed Forum brengen we de verschillende partijen zoals overheden, initiatiefnemers, adviseurs en aannemers met elkaar in contact. We bieden informatie en praktisch handvatten, bijvoorbeeld over het Digitaal Stelsel Omgevingswet. We behandelen concrete casussen om toe te lichten wat er verandert maar ook wat er hetzelfde blijft. In samenwerking proberen we een steentje bij te dragen aan een soepele overgang.

Terugkijken 20 juni 2023 digitale sessie over de Omgevingswet

Meer informatie/ meedoen!

Wil je meer informatie over deze themagroep? Wil je actief meedoen? We kunnen versterking gebruiken! Stuur ons een e-mail en wij nemen contact met je op.

Doel themagroep

 • Platform bieden voor hulp bij implementatie van de Omgevingswet in het werkveld.
 • Zinvolle discussies voeren over het werken binnen de kaders van de Omgevingswet.
 • Praktische ondersteuning bieden.
 • Kennisuitwisseling.
 • Agenderend zijn.

Wat?

 • Bijeenkomsten organiseren
 • Casussen uitwerken
 • Online webinars organiseren

Kerngroep

 • Rijkswaterstaat /Bodem+

 • Karin Grobben / Tauw

 • Ingeborg van Oorschot / DoorGrond advies

 • Joep van der Wee / Stichting Bodembeheer Nederland

 • Jessica Thomas / Bestuurslid BodemBreed Forum (secretaris)/ Bodemzorg