Op donderdag 31 januari 2019 heeft BodemBreed Forum samen met het UP (Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond) een bijeenkomst over grondwater en de Omgevingswet georganiseerd. Wat gaat er veranderen met de komst van de Omgevingswet of verandert er niet veel? We zijn verder op dit onderwerp ingegaan aan de hand van een aantal presentaties vanuit verschillende invalshoeken.

Download presentaties van 31 januari 2019