Oproep voor bijdrage – Hoe sturend zijn opkomende verontreinigingen

Laden Evenementen

Het zal niemand ontgaan zijn: water en bodem worden sturend. Het vakblad ‘Bodem’ wijdde er zelfs een heel nummer aan. Dat dit ons bodemwerkveld ingrijpend gaat veranderen staat vast. Maar hoe? En welke rol gaan ‘opkomende verontreinigingen’ hierin spelen?

Om deze vragen te beantwoorden, organiseert de themagroep ‘Opkomende verontreinigingen’ van het BodemBreed Forum een drieluik over dit thema om kennis en ervaring te bundelen en met elkaar de dialoog aan te gaan. En daarvoor hebben we jouw input nodig!

In het eerste deel van het drieluik stellen we de vraag: “Wat kunnen wij als werkveld bodem leren van het werkveld water?” Dit is immers hét moment om de bodem- en de waterwereld bij elkaar te brengen. De tweede en derde sessie, in 2024, zullen gaan over de omgang met opkomende verontreinigingen bij locatieontwikkeling en in de circulaire economie.

OPROEP VOOR BIJDRAGE

Oproep
Voor de eerste themamiddag zoeken wij aansprekende voorbeelden uit de waterwereld waar wij bodemmensen van kunnen leren. Denk hierbij aan nieuwe meetmethoden en analysetechnieken, effect based monitoring, innovatieve waterzuiveringstechnieken, nature-based solutions of andere interessante ontwikkelingen.

Heb je een goed onderwerp? In november 2023 (middag tussen 13.30 – 16.00 uur met aansluitend een netwerkborrel) bieden wij jou een podium om hierover te vertellen en een discussie te voeren. Lever een abstract in van je project, vraag of idee en wij stellen met deze bijdragen een middagprogramma samen.

Op basis van de inzendingen kijken wij naar de vorm en invulling van de middag. Om te beoordelen welke bijdragen het beste passen, kijken we onder meer naar:

  • Hoe aansprekend de inhoud is voor de doelgroep en deelnemers van deze middag;
  • De kwaliteit van je samenvatting;
  • Voldoende variatie en onderlinge samenhang van de bijdragen.

Wij dagen je uit om een boeiende bijdrage in te dienen voor 8 september 2023! 

Bijdrage inleveren

 

Ga naar de bovenkant