THEMABIJEENKOMST ‘WETENSCHAP EN BODEM’
15 JUNI 2017 (VANAF 12.30 UUR)
DELTARES UTRECHT
Princetonlaan 6 Utrecht

BodemBreed Forum organiseert samen met Deltares, en met bijdragen van diversen kennisinstellingen, een themabijeenkomst op donderdag 15 juni a.s. Het onderwerp van de bijeenkomst is ‘Wetenschap en Bodem’. De praktijk van bodemsanering en bodembeheer wordt gedreven door zowel maatschappelijke als wetenschappelijke ontwikkelingen.

Tijdens deze themabijeenkomst staan we niet alleen stil bij de huidige stand van zaken, maar verkennen we ontwikkelingen voor de komende decennia, welke wetenschappelijke innovaties spelen hierbij een rol of zouden een rol moeten spelen?

Programma

U krijgt onderwerpen te horen en te zien van  ‘onderzoekers’ waar zij zich nu en de komende tijd mee bezig houden. Zie onderstaand het programma.

Tijd Onderdeel Verzorgd door:
12:30 uur Welkom en mogelijkheid tot rondleiding door Castel laboratorium (voor max. 40 personen, apart hiervoor aanmelden) Nanne Hoekstra  & Jasperien de Weert Deltares
13:30 uur Overzicht van onderwerpen waar ‘onderzoekers’ zich nu en de komende tijd op richten Sytze Keuning, Bioclear Earth
13:50 uur Vergrijzend grondwater Hans Peter Broers, TNO
14:15 uur Uitmijnen van stortplaatsen Eddy Wille (OVAM, i.s.m. Peter Tom Jones, Universiteit Leuven)
14:40 uur Korte theepauze
14:55 uur Gebruik van natuurlijke systemen voor bodembeheer John Dijk, JDNA
15:20 uur Nieuwe technieken voor monitoring en detectie Bas van der Zaan & Jasperien de Weert, Deltares
15:45 uur Discussie van wensen/ideeën uit ‘het veld’; wat wil het werkveld van de wetenschap? Sytze Keuning, Bioclear Earth
16:15 uur Borrel Deltares

Ophalen wensen en ideeën
Hoe denkt u over de ontwikkelingen in bodembeheer en bodemsanering voor de komende decennia? En welke wetenschappelijke innovaties kunnen of moeten hierbij een rol spelen? Stuur uw ideeën en vragen naar forum@bodembreed.nl.

BodemBreed Forum organiseert na deze themabijeenkomst weer het ‘Bodemcafé’. Even tijd om na inhoudelijke kost na te praten en te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje. Ook als u niet aanwezig kunt zijn bij de themabijeenkomst, bent u van harte welkom! Wij vragen u wel om even aan te melden zodat wij kunnen rekenen op uw komst!

Routebeschrijving Deltares.
De workshop is gratis voor BBF-leden. Niet leden betalen € 100,– (vrijgesteld van B.T.W.).

Lees ook de nieuwsbrief.