De sessie tijdens symposium Bodem Breed werd geleid door Rob Dijcker (Witteveen en Bos) en Peter Rood (zelfstandige) beiden van werkgroep afbouw IBC locaties van Bodembreedforum.

Het Bodemconvenant van 2016 – 2020 heeft de ambitie uitgesproken om werk te maken van de afbouw van de nazorg. Artikel 9.1 van het bodemconvenant vorm de basis hiervoor waarbij de bevoegde overheden zich hebben verplicht om in het kader art 39d Wbb de nazorg op een milieu hygiënische verantwoorde wijze met eventuele extra inzet te verminderen.  Maar wat is precies de opgave en wat betekent dat precies voor het werkveld, de probleemeigenaren en overheden met de toekomstige omgevingswet in het achterhoofd? Met deze vragen is het Uitvoeringsconvenant bodem aan de slag gegaan in een eerste landelijke inventarisatie. Ron Nap gaf een inkijk in deze inventarisatie. Enkele cijfers: Uit de monitoring van de bodeminformatie gegevens bij gemeenten, die in de zomer van 2016 zijn uitgevraagd, blijkt dat er op circa 5600 locaties sprake is van nazorg waarbij voor circa 10 % sprake is van een actieve nazorg (beheersmaatregelen,IBC),  bij 45 % is sprake van geregelde monitoring en bij de  resterende 45 % is alleen sprake van een registratie van gebruiksbeperkingen. Verder zijn er circa 4000 voormalige stortplaatsen bekend met een passieve nazorg (gebruiksbeperkingen in de vorm van instandhouding leeflaag) en 200 voormalige stortplaatsen met een actieve nazorg.

De werkgroep afbouw IBC locaties van het BodemBreed Forum heeft parallel aan de inventarisatie van het UP het afgelopen jaar via een aantal inspiratiesessies op markante IBC locaties laten zien hoe de heroverweging en afbouw van de nazorg een impuls kan krijgen. Om een heroverweging te maken van de afbouw nazorg van een IBC locatie kunnen technische, financiële, omgevingsgerichte, juridische en bestuurlijke drivers worden ingezet. In korte pitches kwamen de 3 inspiratiesessies in vogelvlucht voorbij. De vetgasfabriek in Amersfoort, door Mart Jansen van de SBNS toegelicht, waar door een breed consortium een inventieve mix van techniek en onderzoek naar natuurlijke afbraakmogelijkheden een duurzame afbouw van de nazorg gaat worden gerealiseerd. Marcel Rozing van Bodemzorg bracht het financieel afwegingsmodel naar voren als financiële tool om inzicht te geven in de afweging om kosten van afbouwmaatregelen af te zetten tegen de traditionele IBC variant. Dit model is samenwerking met Rebel en in opdracht van het ministerie van I & M gepresenteerd met de IBC locatie Albert Schweizerdreef te Maassluis als pilot. ‘Spoor van Vernieuwing’ met Dennis Nolte en Taco Jansonius presenteerde een spoorboekje om participatie met de omgeving vorm te geven bij de afbouw van nazorg in het Griftpark. Het Griftpark is een van de eerste IBC locaties in Nederland en is vanaf de start in de jaren tachtig een participatie project avant la lettre. Door het park of de locatie als uitgangspunt te nemen met de historie hiervan kun je deze tot leven brengen en de omgeving hierin betrekken. Zo creëer je draagvlak en kun je waarde creëren waarbij afbouw nazorg en het terugbrengen van de historie in het park hand in hand gaan.

Presentaties

Videoverslag bijeenkomst Griftpark 29 september 2016

Het laatste deel van de sessie werd besteed aan een interactief deel waarbij het publiek gevraagd werd om op twee flip overs antwoorden te geven op de volgende twee vragen:

  1. Wat zijn de drivers of wat draagt bij om de nazorg af te bouwen?
  2. Wat zijn de drempels om nu aan de slag te gaan met afbouw nazorg?

Daar kwamen een aantal interessante suggesties uit waarbij het opvallend was dat bij de ogenschijnlijk tegengestelde vragen dezelfde suggesties argumenten werden geplaatst.

Onderstaand een greep uit deze suggesties:

Wel aan de slag, drivers: (klik erop om te vergroten)

Drempels, nog niet aan de slag omdat: (klik erop om te vergroten)