Op 19 december a.s. organiseert BodemBreed Forum in samenwerking met de gemeente Haarlem, LievenseCSO, Groundwater Technology en Bodemzorg een themamiddag over de aanbesteding en uitvoering van de VOCl-sanering Klokhuisplein e.o. inclusief een locatiebezoek. Op de locatie bevindt zich in het grondwater een VOCl-verontreiniging (Tri, DCE en VC) afkomstig van een voormalige drukkerij. De bronzone van deze verontreiniging bevindt zich op een diepte van 8-14 m-mv en voedt een verontreinigingspluim met een lengte van ongeveer 450 meter. De in omvang toenemende grondwaterverontreiniging noodzaakt de gemeente Haarlem om in te grijpen. Als saneringsmaatregel is gekozen voor een in-situ sanering van de bronzone.

Deze sanering is bijzonder vanwege:

  • de locatie in de historische binnenstad van Haarlem. Dit betekent weinig ruimte en rekening houden met bewoners, bedrijvigheid, bereikbaarheid, verkeer, kwetsbare historische panden en een zettingsgevoelige bodem;
  • aanbesteding en uitvoering volgens de principes van Best Value Procurement (BVP);
  • de deelname van de bewoners aan het beoordelingsteam dat de aannemer selecteerde;
  • zeer hoge concentraties verontreiniging op relatief grote diepte;
  • de uitvoeringsmethode, 750 stuks directe injecties en 100 injectiefilters op het land en het water van de Bakenessergracht, die u op locatie in uitvoering zult zien;
  • de afkoop van de nazorg.

 

Programma

13.00 – 13.30u Ontvangst
13.30 – 14.00u Doel van de sanering, aanbestedingsstrategie (Best Value Procurement) en omgevingsmanagement
Marc van Someren, Gemeente Haarlem
14.00 – 14.45u Groep 1
Bezoek aan de sanering, uitvoering direct push op land en water Bakenessergracht
Groundwater TechnologyGroep 2 
Verontreiniging, omgevingsmanagement, BVP aanbesteding en contractmanagement
Gerald Bockting, LievenseCSO
+
Saneringstechniek, BVP inschrijving en omgevingsmanagement
Robert Heling, Groundwater Technology
14.45 – 15.00u Pauze
15.00 – 15.25u Groep 1
Verontreiniging, omgevingsmanagement, BVP aanbesteding en contractmanagement
Gerald Bockting, LievenseCSO
+
Saneringstechniek, BVP inschrijving en omgevingsmanagement
Robert Heling, Groundwater TechnologyGroep 2
Bezoek aan de sanering, uitvoering direct push op land en water Bakenessergracht
Groundwater Technology
15.45 – 16.15u Afkoop nazorg VOCl verontreiniging Klokhuisplein e.o.
Marcel Rozing, Bodemzorg
16.15 – 18.00u Kerstborrel/ Bodemcafé BodemBreed Forum

 

Locatie

De bijeenkomst wordt bij de voormalige drukkerij, nu café/restaurant/hotel Stempels georganiseerd, Klokhuisplein 9 in Haarlem.
http://www.stempelsinhaarlem.nl/

Bodemcafé


BodemBreed Forum organiseert na deze themabijeenkomst weer het ‘Bodemcafé’ met kerstsfeertje; een kerstborrel! Even tijd om na inhoudelijke kost na te praten en te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje. Ook als u niet aanwezig kunt zijn bij de themabijeenkomst, bent u van harte welkom!

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst over deze bijeenkomst, neemt u dan contact op met Jessica Thomas van BodemBreed Forum/ Bodemzorg.

De workshop is gratis voor BBF-leden. Niet leden betalen € 100,– (vrijgesteld van B.T.W.).