Het belangrijkste doel van de themagroep ‘Herziening IBC Locaties’ was om in deze locaties beweging te krijgen en te inventariseren wat de mogelijke obstakels zijn bij de herziening van de aanpak op deze IBC-locaties. De themagroep heeft diverse inspiratiessessies georganiseerd. Onder ‘archief’ kun je de verslagen en resultaten downloaden.

In Nederland is men bezig met de afronding van de bodemsaneringsoperatie. In dat licht is het ook goed te kijken naar IBC-locaties. Deze vormen nu een blijvende zorg, zowel financieel als qua overige beheersrisico’s, terwijl de continuïteit van de beheersorganisaties voor deze projecten niet vanzelfsprekend is. Ondertussen doet zich de vraag voor of met de huidige/nieuwe kennis/techniek en inzichten misschien optimalere oplossingen mogelijk zijn?

De themagroep ‘herziening IBC locaties’ van BodemBreed Forum is niet meer actief. Wel is het onderwerp ‘IBC locaties’ nog steeds actueel. De activiteiten worden verder opgepakt door de Community of Pratice (CoP) IBC Nazorg. Vanuit BodemBreed Forum zijn wij ook betrokken bij deze CoP.

Wij verwijzen je graag door de CoP IBC Nazorg:

Er is gekeken naar oplossingen aan de hand van de schijf van vijf: