SuRF-NL staat voor een duurzame verbetering van de bodemkwaliteit met behulp van een aanpak die ‘met de natuur meebeweegt’. Een aanpak die past bij de natuurlijke snelheid van het bodemsysteem. Een professionele manier van bodemkwaliteitszorg. Daarnaast betekent het: aandacht voor de kenmerken en diensten van de bodem, waaronder natuurlijk de (milieuhygiënische) bodemkwaliteit, maar ook bijvoorbeeld de fysieke draagkracht, het producerend vermogen of de mogelijkheid om warmte op te slaan.

Om deze nieuwe kijk op het duurzaam omgaan met onze bodem in een stroomversnelling te brengen is in 2010 het platform SuRF-NL opgericht. Het SuRF-NL platform is nu ondergebracht bij de vereniging BodemBreed Forum als themagroep. Deze themagroep heeft tot doel het uitwisselen van inzichten over het duurzaam omgaan met bodem en verontreiniging en bestaat uit verschillende partijen afkomstig uit overheid en bedrijfsleven. SuRF-NL streeft naar een zo breed mogelijke samenstelling van het forum door deelname van bedrijven, overheden, wetenschap en industrie. Op die manier hopen we maximaal draagvlak te verwerven.

Bijeenkomsten

De 2e Workshop SuRF-NL wordt op 30 januari 2018 georganiseerd:
meer informatie en aanmelden

De 1e Workshop SuRF-NL is op 13 april 2017 georganiseerd:
‘Van circulaire bodemsanering naar circulaire bodem?’
Lees het verslag
presentaties

Kerngroep