Drink Water of Niet?! Een kijkje op de locatie Roombeek in Enschede

28 maart 2019

Op donderdag 28 maart a.s. organiseert de CoP Bodemsanering in Enschede een bijeenkomst over onze grondwaterkwaliteitszorg. Hoe borgen wij naar de toekomst dat onze grondwatervoorraden voldoende schoon zijn voor winning van drink- of proceswater? Tegen de achtergrond van slinkende zoetwatervoorraden bedreigen ook bodem- en grondwaterverontreinigingen onze voorraden. Denk aan uitgebreide pluimen in binnenstedelijke gebieden met (gechloreerde) koolwaterstoffen, bestrijdingsmiddelen, PFOA en medicijnresten.

UITNODIGING
AANMELDEN

Locatie
Prismare
Roomweg 167 d
Enschede

CoP Bodemsanering

De CoP Bodemsanering is opgericht door BodemBreed Forum om haar leden, geïnteresseerden en belanghebbenden bij elkaar te brengen rond het thema bodemkwaliteit. Het doel van de CoP is om kennis en ervaring over de uitvoering van bodemsanering verder te ontwikkelen. Kennis en informatie uit te wisselen en te borgen voor de toekomst. Daarvoor organiseert de CoP bijeenkomsten rondom het brede thema bodemsaneringen. Indien je geïnteresseerd bent of met jouw organisatie een bijdrage wilt leveren, dan ben je van harte welkom! Laat het ons weten.

Kerngroep