Derde themabijeenkomst, in samenwerking met ARCADIS.
Locatie: ARCADIS kantoor Eempolis, Mondriaanlaan 26, Amersfoort
Donderdag 17 maart 2016 vanaf 13.30 uur

DOWNLOAD PRESENTATIES VAN DEZE DAG (pdf)
VERSLAG THEMABIJEENKOMST (pdf)
NIEUWSBRIEF THEMABIJEENKOMST

Casus Vetgasfabriek Amersfoort
Isoleren, Beheersen en Controleren, een aanpak uit de jaren tachtig en negentig. We kennen allemaal wel een aantal van deze locaties. Ondergronds ingepakte verontreinigingen met damwanden en geohydrologische maatregelen om milieu hygiënische risico’s tegen te gaan. In Nederland zijn naar schatting nog zo’n 100 tot 200 van deze IBC locaties die eeuwige nazorg behoeven.

De gezamenlijke overheden hebben met het nieuwe bodemconvenant de lat hoog gelegd en in 2020 zullen de spoedlocaties dan wel zijn beheerd of is de sanering gestart en treedt na verloop van tijd de beheers- en nazorgfase in. De landelijke saneringsoperatie vanuit de overheid nadert daarmee zijn voltooiing. Echter voor de IBC locaties geldt nog altijd een aparte status met de eeuwigdurende maatregelen isolatie, beheersing en controle. Meer en meer blijkt dat nieuwe (beleids)inzichten, technieken, en ruimtelijke dynamiek verandering kunnen brengen aan deze status quo.

De themagroep IBC-locaties van BodemBreed Forum heeft met deze bijeenkomst een aantal inspirerende voorbeelden laten zien en streeft naar een hernieuwde dynamiek op deze locaties, en naar eindoplossingen voor de bodemproblematiek. Dit is toegelicht vanuit de schijf van 5: drivers, proces-aanpak, technisch-inhoudelijke oplossingen, bestuurlijk-juridische en financiële aspecten.