13 april 2017: Workshop Themagroep Duurzaam Saneren
‘Van circulaire bodemsanering naar circulaire bodem?’

Aansluitend 1ste Bodemcafé BodemBreed Forum!
Utrecht – Winkel van Sinkel (Oudegracht 158 Utrecht)
De workshop is gratis voor BBF-leden. Niet leden betalen € 100,– (vrijgesteld van B.T.W.)


Wij nodigen u graag uit om de eerste bijeenkomst van de themagroep ‘Duurzaam Saneren’ bij te wonen met als onderwerp: Workshop SuRF-NL, ‘van circulaire bodemsanering naar circulaire bodem?’ én aansluitend aan te schuiven bij het eerste ‘Bodemcafé’ van Bodembreed Forum. DIT MAG U NIET MISSEN!

Door SuRF-NL zijn de afgelopen jaren diverse workshops en bijeenkomsten georganiseerd. Allemaal gericht op vormgeven van duurzame bodemsanering. Ook in het buitenland is SuRF-NL actief. SuRF-NL staat internationaal bekend om haar brede visie over het saneren en beheren van bodemverontreinigingen. Met de komst van de Omgevingswet, maatschappelijke opgaven en klimaatveranderingen gaat er de komende jaren veel veranderen binnen het werkveld Bodem. Dit gaat SuRF-NL in Nederland oppakken als themagroep ‘Duurzaam Saneren’ onder BodemBreed Forum. We willen het hebben over onderwerpen als:

  • De spagaat tussen saneren en beheren
  • Omgevingswet en afwegen van het bodembelang en andere belangen
  • Duurzame afwegen hoe doe je dat
  • Circulaire bodem

Hoe geven we hier invulling aan, en staat beheer van verontreinigingen gelijk aan niets doen? Wij denken van niet. Maar keuzes die gemaakt worden moeten wel aan verschillende partijen uit te leggen zijn

SuRF-NL, de steen van Rosetta?
Een gebruiksaanwijzing voor onderling begrip; ook bij de overgang van circulaire bodemsanering naar circulaire bodem?

Duurzaam saneren en beheer van verontreinigingen valt en staat met het begrijpelijk kunnen uitleggen wat de afwegingen voor die keuzes zijn geweest. Iedere sector spreekt zijn eigen (vak)taal. Dit geldt ook voor de bodemwereld. De buitenwereld begrijpt meestal niet wat wordt bedoeld en kan ons al helemaal niet meer volgen in de keuzes die worden voorgelegd. Met het cahier Duurzaam Saneren heeft SuRF-NL vorig jaar hiervoor een voorzet gegeven voor het onderwerp duurzaam omgaan met (historische) bodemverontreiniging. Hoe kunnen we dit document gebruiken, en is het bruikbaar voor toekomstige vragen? We spreken over risico’s, maar hoe tastbaar en begrijpbaar zijn deze voor leken? En hoe moet het bodembelang worden afgewogen tegen andere milieubelangen zoals lucht, geluid etc. in de aankomende Omgevingswet. En hoe houdbaar zijn doorgaans onze keuzes, bijvoorbeeld de term duurzaamheid is langzamerhand over de houdbaarheidsdatum heen. In plaats daarvan hebben we het nu over de circulaire economie.

Als bodemsector moeten we ons de vraag stellen of onze beslismethodieken toekomstbestendig zijn of hoe deze dat kunnen worden. Wat moeten we doen? In elk geval klare taal spreken en transparant afwegen.

Vandaag: de taal van de Bodemprofessional
Oma zei altijd: “als je het niet simpel kunt uitleggen snap je het zelf niet”.
Of zoals onze volksfilosoof: “Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd” / Johan Cruijff.

Klare taal en een helder proces, terug naar de essentie. Om elkaar goed te kunnen begrijpen, kijken we eerst kort terug, en vatten we tijdens de eerste workshop van de themagroep Duurzaam Saneren van het BBF samen welk gedachtegoed in het verleden en internationaal is ontwikkeld. Daarna gaan we in de workshop aan de hand van actuele thema’s graag met u in discussie hoe waardevol het is om begrip te hebben voor keuzes bij toekomstige discussies.

Programma

13.00 – 13.30 uurInloop met koffie en thee
13.30 – 13.35 uurWelkomstwoord met inleiding
Terugblik
13.35 – 14.00 uurEen terugblik; het gedachtengoed van SuRF-NL, ervaringen met sustainable remediation allover de Globe (NICOLE) en de ISO standaard over duurzaam saneren. Hans Slenders/ Laurent Bakker
14.00 - 14.15 uurHoe houdbaar zijn onze keuzes, Fragmenten van Onzichtbaar Nederland, besluitvorming in de polder (Zellingwijk, Anthraxbosjes). Keuzes uit het verleden: pijnlijke miskleunen of duurzame afwegingen? Met een intro van Bart Manders
14.15 – 14.40 uur25 grote saneringslocatie uit het verleden opnieuw bekeken; Hoe liggen ze er nu bij? Hoe is destijds besloten en begrepen we elkaar wel? Willem Hendriks
14.40 – 15.00 uurKoffiepauze en enquête (welke bodemwoorden zullen het eind van het volgend decennium niet halen)
Discussie: 'hoe communiceren wij onze keuzes?'
15.00 – 15.30 uurInleidingen in de discussie:
-     Van oneindige naar eindige nazorg? Henri Schouten, Stichting Bodembeheer Nederland
-     Nieuwe verontreinigingen in oude zakken? Over de aanpak van nieuwe bedreigingen, Dik Welkers, Ministerie van I&M
15.30 – 16.00 uurWorldcafé; discussie in groepen
Verwachtingen en wensen
16.00 – 16.30 uurJij en de themagroep duurzaam saneren: (wil je actief meedenken? Mail ons!)
-      Wat zijn wij als themagroep van plan?
-      Wat verwachten jullie van de themagroep Duurzaam saneren?
-      Welk onderwerp volgende workshop en hoe vaak en wanneer?
-      Waar moeten we aandacht aan geven locatiebezoeken, workshops, documenten?
-      Waar heb je behoefte aan (tools/ naslagdocumentatie/ etc) en waaraan denk je dat anderen (collega’s of sectoren) behoefte aan hebben?
-      Welke insteek moeten we hebben ruimtelijke en / of maartschappelijk opgave op de eerste plaats en bodem op de tweede?
-      Welke thema’s vind je dat terug moeten komen op SustRem 2018?

Winkel van Sinkel (Tuinzaal)
Oudegracht 158 Utrecht
http://www.dewinkelvansinkel.nl