Het bestuur van de vereniging BodemBreed Forum bestaat uit:

  • Bruno van DunnĂ©, Voorzitter
  • Martijn van Houten, Secretaris
  • Arthur van de Velde, Penningmeester