BodemBreed Forum is een onafhankelijk platform voor professionals, voor de uitwisseling van kennis en informatie in het werkveld van de bodem en de ondergrond.

Zij wil de ontwikkeling van kennis en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken voor duurzaam gebruik van de bodem en ondergrond bevorderen en uitdragen.

Daartoe onderhoudt en bevordert zij contacten met het bedrijfsleven, de wetenschap, de overheid, het onderwijs en maatschappelijke groeperingen.