Leden doen mee aan netwerkbijeenkomsten, die thematisch en op locatie worden georganiseerd.

• Zeker tweemaal per jaar, maar in de toekomst nog veel vaker.

Leden sturen én denken mee door thematische werkgroepen te starten én tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering waar de koers van de vereniging wordt herijkt.

Actieve leden:
bepalen welke werkgroepen starten
werken gezamenlijk aan verdieping van het vraagstuk
zorgen voor de publicatie van de bevindingen
dragen resultaten uit tijdens het BodemBreed Symposium

Leden doen ook financieel mee met de contributiebetaling.

Organisaties én zelfstandige professionals kunnen lid worden. De vereniging hanteert twee tarieven die binnenkort worden gepubliceerd.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV.