De vereniging BodemBreed Forum is een platform voor professionals in het werkveld van de bodem en de ondergrond. De leden van de vereniging willen graag kennis en informatie met professionals in het werkveld delen om de ontwikkeling van nieuwe kennis en het oplossen van vraagstukken te bevorderen.

De vereniging wil haar leden en het netwerk inspireren om te komen tot nieuwe vragen die doorbraken betekenen in de ontwikkeling van bodem en ondergrond in relatie tot de leefomgeving. Dat doen we onder andere door het organiseren van themabijeenkomsten.

Leden van de vereniging kunnen gratis deelnemen aan de bijeenkomsten en themagroepen. De bijeenkomsten zijn, tegen een vergoeding, ook toegankelijk voor niet-leden, die te kennen hebben gegeven geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap van de vereniging.

Wat krijg ik voor het lidmaatschap?

  • Netwerkfaciliteiten
  • Inhoudelijke bijeenkomsten
  • Kennisuitwisseling
  • Meedoen met een themagroep of richt er zelf een op!

Wat zijn de kosten?

De genoemde bedragen zijn vrijgesteld van B.T.W.