Locatie: DCMR Milieudienst Rijnmond, Schiedam
Datum:  23 juni 2016 (13.00 uur – 17.00 uur)
Kosten: leden BodemBreed Forum gratis, niet leden betalen E 100,– (BTW vrij)
AANMELDEN

Op donderdag 23 juni aanstaande organiseert Bodemzorg namens de werkgroep IBC-locaties van het Bodembreed Forum haar tweede inspiratiesessie: de financiële aspecten van een hernieuwde aanpak voor IBC-locaties.  Gastheer is de DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam, onderwerp is aanpak van de locatie Albert Schweitzerdreef in Maassluis. Dit is een klassieke IBC locatie met damwand en geohydrologische beheersing.

De werkgroep streeft naar een hernieuwde dynamiek op IBC- locaties en naar eindoplossingen voor de bodemproblematiek! We pakken dit op vanuit de schijf van 5: drivers, proces-aanpak, technisch-inhoudelijke oplossingen, bestuurlijk-juridische en financiële aspecten.

De eerste sessie in Amersfoort, van 17 maart jongstleden, was vooral gericht op presenteren van inspirerende voorbeelden. In  de komende sessie willen we voor u de financiële aspecten van een hernieuwde aanpak nader belichten. Als een hernieuwde aanpak beter en zelfs goedkoper is dan het voorzetten van de huidige IBC-maatregelen, dan moet dit toch door de betrokken partijen gefinancierd worden.

Bodemzorg presenteert gezamenlijk met Rebel Group een financieel model dat u hierbij kan helpen. Een goede vergelijking van de kosten geeft inzichten in mogelijkheden, risico’s en kansen. Het model wordt vergezeld van voorbeelden en toegepast op een eindige aanpak voor de locatie Albert Schweizerdreef in Maassluis. Wij beloven u wederom een inspirerende bijeenkomst!

Wilt u ook aanwezig zijn bij deze inspiratiesessie?

Programma:

13.00     Inloop met koffie en thee

13.15     Welkom namens gastheer DCMR

13.20     Terugkoppeling inspiratiesessie Amersfoort – overige acties schijf van vijf

13.40     Introductie Albert Schweitzerdreef Maassluis – huidige IBC aanpak

14.10     Gezamenlijke brainstorm mogelijkheden voor eindige aanpak IBC-locatie

15.00     pauze

15.15     Presentatie financiële modellering / constructies door Rebel Group

15.45     Financieel model toegepast op gewijzigde aanpak locatie Albert Schweitzerdreef Maassluis

16.45     Wrap up

17.00     Afsluiting en start borrel

AANMELDEN