Een platform bieden aan het netwerk van actieve professionals die kennis en informatie uitwisselen over het duurzaam gebruiken van de bodem en ondergrond, om daarmee kennis te ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken oplossen. Deze oplossingen worden gezamenlijk uitgedragen.

Dit doel bereiken we door:

  1. Het netwerk open te stellen voor industrie, bedrijven, adviesbureaus, aannemerij, wetenschap en (semi)overheid.
  2. Met al die partijen kennis uit te wisselen én te vergroten. Daarbij gaat het om het brede werkgebied van de zorg voor het bodemsysteem in relatie tot de omgevingskwaliteit voor burgers en bedrijven.
  3. Vraag-gestuurde kennisontwikkeling en onderzoek stimuleren dat betrekking heeft op het benutten van de bodem en ondergrond en daaraan gerelateerde onderwerpen.
  4. Door de leden laten voorbereiden en uitwerken van vraagstukken waarvan de vereniging vindt dat deze verdieping behoeven.
  5. Waar mogelijk adresseren van een vraagstuk en eventueel geformuleerde oplossingen.
  6. Het zijn van een gesprekspartner binnen het werkveld.