Op donderdag 13 december a.s. heeft BodemBreed Forum en het Expertisecentrum PFAS een bijeenkomst over PFAS georganiseerd. PFAS is een stofgroep waaronder de stoffen PFOS, PFOA en GenX vallen. Voor deze ‘opkomende stoffen’ is door het Expertisecentrum PFAS een Handelingskader opgesteld. Ontwikkelingen sinds het verschijnen van het Handelingskader gaan snel. Tijdens de aankomende bijeenkomst wordt er ook een update van de ontwikkelingen in technieken, normstelling en kennis van de gehalten in de Nederlandse ondergrond gegeven.

Vanwege de enorme belangstelling wordt de PFAS bijeenkomst op 24 januari 2019 nogmaals georganiseerd. Dit keer bij Witteveen+Bos in Deventer.

Aanmelden

AANMELDEN

Voorlopig programma

12.30  – 13.00 uur Inloop met koffie/ thee
13.00 – 13.30 uur Toelichting op het project
De achtergrond bij het opstellen van het Handelingskader Martijn van Houten / Witteveen+Bos
13.30 – 14.45 uur Het opgestelde handelingskader toegelicht in drie rubrieken
PFAS, stoffen en risico’s:
Hans Slenders/ Arcadis
Handelingsperspectief voor bodembeheer:
Arne Alphenaar/ TTE
PFAS in de praktijk, onderzoek en sanering:
Tessa Pancras/ Arcadis
14.45 – 15.15 uur Pauze/ discussie
15.15 – 16.00 uur Inhoudelijke verdieping
Recente ontwikkeling in normstelling en oplossingen:
Tessa Pancras/ Arcadis
Beleid en hergebruik:
Arne Alphenaar/ TTE
De laatste feiten over verspreiding en gedrag PFAS:
Hans Slenders/ Arcadis
16.00 – 16.30 uur Ronde tafeldiscussie
Wat is nodig voor het omgaan met nieuwe en opkomende stoffen?
Martijn van Houten / Witteveen+Bos
16.30 – 18.00 uur Bodemcafé

Voor wie?

Deze bijeenkomst is voor iedereen die in zijn of haar dagelijkse praktijk te maken heeft met PFAS of andere ‘opkomende stoffen’. Een bijeenkomst dus voor gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, kennisinstituten, grondbanken, weg- en waterbouwbedrijven, adviesbureaus,  etc.

Locatie

De bijeenkomst wordt gehouden bij Witteveen + Bos in Deventer:
Leeuwenbrug 8
7411 TJ Deventer
Routebeschrijving