Op donderdag 13 december a.s. heeft BodemBreed Forum en het Expertisecentrum PFAS een bijeenkomst over PFAS georganiseerd. PFAS is een stofgroep waaronder de stoffen PFOS, PFOA en GenX vallen. Voor deze ‘opkomende stoffen’ is door het Expertisecentrum PFAS een Handelingskader opgesteld. Ontwikkelingen sinds het verschijnen van het Handelingskader gaan snel.

Vanwege de enorme belangstelling is de PFAS bijeenkomst op 24 januari 2019 nogmaals georganiseerd. Dit keer bij Witteveen+Bos in Deventer. Tijdens deze bijeenkomst is er een update van de ontwikkelingen in technieken, normstelling en kennis van de gehalten in de Nederlandse ondergrond gegeven.

Wij bedanken Witteveen+Bos voor de gastvrijheid!

Download presentaties van 24 januari 2019