Data Bijeenkomst BBF Speerpunt
Elke laatste donderdag van de maand Koffiemomenten met aandacht voor kennisontwikkeling en uitwisseling (bijpraatuurtje in
informele setting over een actueel onderwerp aanhakend op een van de speerpunten)
Divers
Maart/ april De overgang naar nieuwe energie Energietransitie
Mei/ juni Hoe verder met de beoordelingsrichtlijnen? Trends en innovaties in bodemonderzoek en -sanering
Juni Zeer zorgwekkende stoffen Circulaire economie/ duurzaam bodembeheer
Najaar Stortplaatsen Circulaire economie/ duurzaam bodembeheer
Najaar Vervolg op ‘Bodem onder de Omgevingswet’ Omgevingswet
November Verder met Grondwater Circulaire economie/ duurzaam bodembeheer
December CoP Bodemsanering met kerstborrel Trends en innovaties in bodemonderzoek en -sanering