Algemene ledenvergadering (ALV) BodemBreed Forum

Datum: 30 januari 2024
Tijd: 10.30-12.00 uur
Locatie: Havenbedrijf Rotterdam


Aanmeldformulier Algemene Ledenvergadering (ALV) BodemBreed Forum

Aanhef
Ik lunch wel / niet mee:(Vereist)
De lunch is van 12.15 - 13.00 uur. Na de ALV vergadering.
Reservelijst themabijeenkomst Vitale Bodems(Vereist)
De bijeenkomst wordt in de middag gehouden vanaf 13.00-17.00 uur. De bijeenkomst is volgeboekt maar we bekijken de mogelijkheden om meer deelnemers toe te laten en om de bijeenkomst digitaal aan te bieden.

Deze bijeenkomst is alleen voor leden van BodemBreed Forum.