Uitnodiging interactieve sessie IBC-locaties 26 oktober 2017 – Lichtfabriek Haarlem

De vereniging BodemBreed Forum is een platform voor professionals in het werkveld van de bodem en de ondergrond. De leden van de vereniging willen graag kennis en informatie met professionals in het werkveld delen om de ontwikkeling van nieuwe kennis en het oplossen van vraagstukken te bevorderen.

De vereniging wil haar leden en het netwerk inspireren om te komen tot nieuwe vragen die doorbraken betekenen in de ontwikkeling van bodem en ondergrond in relatie tot de leefomgeving. Dat doen we onder andere door het organiseren van themabijeenkomsten.

Leden van de vereniging kunnen gratis deelnemen aan de bijeenkomsten en themagroepen. De bijeenkomsten zijn, tegen een vergoeding, ook toegankelijk voor niet-leden.

Wat bieden wij?

  • Een breed netwerk: industrie, bedrijven, adviesbureaus, aannemers, wetenschap en (semi) overheid
  • Kennisuitwisseling en kennisvergroting
  • Mogelijkheid voor het organiseren van bijeenkomsten met ondersteuning vanuit BodemBreed Forum

Agenda

  • 26 oktober 2017 – Themabijeenkomst: IBC-locaties, met aansluitend Bodemcafé
  • 8 november 2017 – Symposium Bodem Breed (ZLTO/HAS Den Bosch)
  • 19 december 2017 – Themabijeenkomst Aanbesteding en in-situ sanering van de bodemverontreiniging locatie Klokhuisplein Haarlem (nadere info volgt zsm)

Soilpedia

Soilpedia is de wiki waar kennis over de ondergrond wordt verbonden aan de ontwikkeling van de ondergrond in diverse thema’s.

SoilTV

SoilTV is het YouTube kanaal van BodemBreed Forum. Hier willen we relevante video’s tonen over onderwerpen die spelen binnen het netwerk. Smart soil talks… Neem contact met ons op als u iets wilt delen!

SoilTV scherm

Onze leden

Wat zeggen de leden zelf?

Tauw is intensief betrokken geweest bij de oprichting van BodemBreed Forum vanuit de overtuiging dat Bodem- en ondergrondvraagstukken, kennisontwikkeling, innovatie en kennisdeling belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van dit mooie vakgebied. BodemBreed Forum is hiervoor het geschikte platform.
Martin Doeswijk, Tauw BV
Als vereniging bepalen we samen welke thema’s belangrijk zijn voor het ontwikkelen van nieuwe kennis en innovaties in de ondergrond. Dit is uniek en belangrijk voor de verbreding van ons werkveld.
Martijn van Houten, Witteveen+Bos
Heijmans is altijd betrokken geweest bij de ontwikkeling van bodemkennis. En wij willen dat blijven doen. BodemBreed Forum is een prima forum om in te participeren zodat we kunnen meedenken en kennis ontwikkelen. BodemBreed Forum is een ontmoetingsplek die we hard nodig hebben om elkaar te kunnen blijven ontmoeten en triggeren in ons streven om de ondergrond te begrijpen en duurzaam te beheren.
De bodem is de basis onder ons bestaan en heeft ons veel te bieden. Maar er is ook nog veel te ontdekken. BodemBreed Forum is bij uitstek het platform om onze ervaringen uit te wisselen en invulling te geven aan de onderzoeksvraagstukken gericht op een duurzame toekomst van en mét onze ondergrond. En die toekomst bepalen we samen.
Hans Slenders, Arcadis Nederland
Groundwater Technology innoveert al meer dan 27 jaar de manier waarop we in Nederland en daar buiten omgaan met onze bodem. Duurzaam gebruik van de bodem vraagt om slimme aanpak zodat de bodem daarvoor geschikt wordt, is en blijft. Groundwater Technology realiseert slimme oplossingen; als lid van BodemBreed Forum blijven wij betrokken bij het innoveren van zowel beleid als techniek.
Als zelfstandig bodem professional werk ik aan thema’s als geothermie, gebiedsgericht grondwaterbeheer en afbouw van IBC nazorg. Mij spreekt de mogelijkheid om deel te nemen aan themagroepen van BodemBreed Forum erg aan. Daarmee vergroot je je netwerk en kun je daar waar jouw expertise ligt, helpen de kennis verder uit te bouwen. Ik zoek de verbinding en het gemeenschappelijk belang waarbij het resultaat van het project duurzaam is, zowel de menselijke als de bodem technische kant van het project.
Bart Manders, Lean Well
Het werkveld van de bodemprofessional verandert: van saneren naar duurzaam beheren. Kennisontwikkeling en innovatie blijven belangrijk. Samenwerken is daarbij niet alleen verstandig, maar ook leuk! Bodemzorg is een gespecialiseerde nazorgorganisatie en voelt zich bij de vereniging BodemBreed Forum als een vis in het water.
Jessica Thomas, Bodemzorg
De magie van de bodem blijft ons fascineren, verrassen en uitdagen.
Vanuit onze technologische kennis en ervaring willen wij een steentje bij dragen aan de duurzame aanpak van bodemvraagstukken.

Het BodemBreed forum biedt Biosoil Europe een inspirerend omgeving om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Bob Soetens, BioSoil EU