De wetgeving rondom bodemonderzoek en bodensanering in Nederland richt zich traditioneel op een vast pakket aan stoffen. De laatste jaren is het algemene besef gegroeid dat er veel meer stoffen zijn die door de mens zijn geïntroduceerd en in ons milieu terecht zijn gekomen. De zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) staan inmiddels hoog op de agenda in Nederland. De perikelen rondom PFAS hebben ervoor gezorgd dat kennis is ontwikkeld over het omgaan met een ‘nieuwe’ verontreiniging. Maar hoe gaat dit verder, wat hebben we geleerd en hoe pakken we dit aan bij de volgende stof? Op dit moment wordt er door de overheid gewerkt aan een algemene methodiek voor het omgaan met niet-genormeerde stoffen. Hoe zal dit eruit zien en wat is de impact? Ook andere stoffen zoals stikstof en nitraat in het grondwater kunnen uiteraard op de agenda staan van deze themagroep. We kunnen onze kennis ontwikkelen als specialisten op het gebied van ZZS en ZZS kunnen ons helpen om bruggen te slaan naar andere sectoren. De komende jaren staan volop beleidskeuzes en ontwikkelingen op het gebied van ZZS op het programma in Nederland.

Meer informatie/ meedoen!
Wil je meer informatie over deze themagroep, wil je actief meedoen? Stuur ons een e-mail en wij nemen contact met je op.

Doel themagroep

  • Platform bieden voor opkomende stoffen.
  • Zinvolle discussies voeren over het thema.
  • Invloed uitoefenen op ontwikkeling opkomende stoffen.
  • Kennisuitwisseling beleid opkomende stoffen.
  • Agenderend zijn.

Wie/ samenstelling themagroep

  • Brede mix van vertegenwoordigers vinden (drinkwaterbedrijven, waterschappen, provincies, wetenschappers, adviseurs, probleemhebbers).

Wat

  • Bijeenkomsten organiseren
  • Casussen uitwerken
  • Online webinars organiseren

Kerngroep