Oproep en vooraankondiging interactieve sessie BBF 26 oktober 2017:
Inzet van ‘de schijf van vijf’ voor een hernieuwde benadering van IBC-locaties
(RWS / Griffioenlaan 2 Utrecht)
AANMELDEN

Op donderdag 26 oktober aanstaande organiseert de themagroep IBC-locaties van het BodemBreed Forum een interactieve sessie: Inzet van de ‘schijf van vijf’ voor een hernieuwde benadering van IBC-locaties. Gastheer is Rijkswaterstaat aan de Griffioenlaan 2 te Utrecht.

Voor deze middag roepen wij u als mogelijke (probleem)eigenaar van een IBC-locatie op om een eigen case in te brengen. Uw case kan dan door een groep professionals ‘live’ doorgelicht worden aan de hand van onze schijf van vijf: technische en financiële aspecten, de omgeving en bestuurlijke en juridische aspecten. Tijdens het doorlichten zullen de volgende vragen worden gesteld en zoveel mogelijk beantwoord: wat zijn de concrete drivers voor heroverweging, welke essentiële gegevens zijn bekend, wat is er nog meer nodig voor een analyse en welke beslissingsondersteunende tools kunnen worden ingezet? Mocht de tijd het toelaten zouden we zelfs al globaal over oplossingsrichtingen na kunnen denken.

Het voordeel voor ú is dat er al veel (gratis) voorwerk is gedaan om te komen tot een daadwerkelijke heroverweging en u behoort mogelijk met uw casus zo direct tot de koplopers van de af te bouwen IBC- en nazorggevallen. Het belang voor óns is om de schijf van vijf in de praktijk te testen (is deze werkbaar en compleet?) en om het thema aandacht/bekendheid te geven.

Wij zijn op zoek naar IBC-locaties die zijn opgestart vóór 2005, en waarvoor actieve nazorg nodig is. Het zou voor de representativiteit bovendien mooi zijn om een locatie uit één of meerdere van de volgende 4 categorieën te beschouwen:

  • Een IBC-locatie binnen of nabij de bebouwde kom, of
  • Een IBC-locatie in landelijk gebied, en/of
  • Een IBC-locatie die een concreet kwetsbaar object bedreigt, en/of
  • Een IBC-locatie zonder duidelijke kwetsbare objecten.

We zullen 3 cases behandelen die tot één of meerdere van de genoemde 4 categorieën behoren, bij voorkeur met een zo groot mogelijke verscheidenheid.

Heeft u een dergelijke case en wilt u deze laten doorlichten, neem dan contact op met Tobias Praamstra van Tauw (tel. 0570 699782) voor nadere afstemming, onder andere over de ontsluiting en aanlevering van locatiespecifieke informatie.

AANMELDEN
Het programma wordt nader ingevuld, u wordt hierover via de nieuwsbrief geinformeerd.
De workshop is gratis voor BBF-leden. Niet leden betalen € 100,– (vrijgesteld van B.T.W.).

IBC Themagroep BodemBreed Forum